ABBA N.V.

About us

Abba NV is een servicebedrijf dat werd opgericht om te beantwoorden aan de groeiende vraag van klanten binnen de bedrijvengroep Canalco NV in Vlaanderen en Hydrogaz SA in Wallonië, als gevolg van de marktevolutie na het millennium.
De noodzaak van wettelijk verplichte periodieke controles volgens BN-EN, NFPA en FM drong zich op.
Hieraan voldoen op een objectieve en praktische manier, kon niet verwezenlijkt worden binnen de bestaande bedrijvenstructuur.
Daarom selecteerden we personeel met de geschikte competenties en vak- kennis, de nodige bijkomende opleidingen werden gegeven en vervolgens werd Abba NV boven de doopvont gehouden in december 2001.

Highlighted product

News

Job offers

Contact us

Scroll to Top