AQ International bvba

risicoanalyse binnenluchtkwaliteit

Product delen:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Beschrijving

In mei 2019 zijn de nieuwe doelstellingen voor binnenluchtkwaliteit
in werking getreden. Het algemene principe bestaat erin dat werknemers over een goede binnenluchtkwaliteit moeten beschikken. De oude doelstelling voorzag enkel dat er “voldoende verse lucht” ter beschikking moest zijn en zei niks over het aanpakken van mogelijke verontreinigingsbronnen.

Door de nieuwe doelstelling is de werkgever verplicht een risicoanalyse uit te voeren van de binnenluchtkwaliteit om verontreinigingen en mogelijke risico’s in kaart te brengen.
Mogelijke bronnen van verontreiniging zijn: •De aanwezigheid en fysieke activiteit van personen
•De producten en materialen aanwezig in de werklokalen
(bv: bouwmaterialen, vloerbekleding, meubilair, printers, …)
•Onderhoud, herstel en reiniging van de arbeidsplaatsen
•Kwaliteit van de aangevoerde lucht als gevolg van infiltratie en ventilatie

Contactinformatie

Stuur ons een bericht

Scroll naar top