Corrosie onder isolatie (CUI): detecteren en vermijden

Praktische informatie

Corrosie onder isolatie, beter bekend onder zijn Engelse afkorting CUI (Corrosion Under Insulation), treft vele industriële installaties. Waar CUI tot enige tijd geleden soms nog stiefmoederlijk werd aangepakt en er pas werd ingegrepen als het eigenlijk al te laat was, wordt meer en meer het belang ingezien van een preventieve onderhoudsaanpak en een tijdige pro-actieve detectie van vochtopstapeling in de isolatie. Deze toenemende aandacht wordt niet alleen gedreven door het belang van integriteitsbewaking van de installaties, maar ook door het belang van een performante, energiebesparende isolatie om ons klimaat van een verdere temperatuurstijging te vrijwaren.

Vanuit zijn eigen praktijkervaring gaat Frans Vos in op enkele belangrijke oorzaken van corrosie onder isolatie en de ogenschijnlijk voor de hand liggende preventieve maatregelen die ter zake kunnen worden genomen. Maar is het werkelijk zo eenvoudig als het lijkt?

Aansluitend gaat Gino de Landtsheer (CIni) verder in op die belangrijke extra reden waarom CUI-preventie nog veel hoger op de preventie-agenda zou moeten komen te staan: Energiebesparing en de Europese verplichtingen die ter zake op de industrie afkomen.

Een geïnformeerd persoon is er twee waard.

Scroll naar top