Industriële isolatie eisen (ontwerp/installatie/audit & onderhoud) voor piping, kleppen en ander procesequipement.

Praktische informatie

Naar aanleiding van het in voege treden van de nieuwe Energiebesparingsplicht, één van de regelgevende resultaten waarmee men de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs wil bereiken, gaat men meer bewuster moeten nadenken over efficiëntere en kwalitatieve isolatiesystemen.

Maar ook een betere kwaliteitsborging bij de installatie en het onderhoud van de isolatie zal voor veel bedrijven een wijziging betekenen in het beheer van hun isolatie systemen.

Deze presentatie, is gebaseerd op de jarenlange expertise van CINI, en de door dhr. De Landtsheer (voorzitter CINI) opgebouwde praktische ervaringen, Doorheen de verschillende fazen voor industriële nieuwbouwprojecten, maar ook voor renovatie van bestaande industriële isolatie systemen, dient men continu aandachtig te zijn voor de kwaliteit van het design en de uitvoering.

Waar in het verleden voornamelijk de focus lag ter voorkoming van Corrosie Onder Isolatie, dient men nu daarbij ook rekening te houden met de totale impact op de omgeving. Hierbij staan energie-efficiënte oplossingen in het brandpunt, zodat CO2 uitstoot maximaal kan beperkt worden, en dit op langere termijn.

Maar hoe pakt men dit aan, en bovendien hoe houdt men de kosten binnen de perken en kan men tot een optimale TCO komen voor de isolatie systemen voor de toekomst?

Scroll naar top