Een duik in het ADR-verhaal: Internationaal Transport van Gevaarlijke Goederen over de Weg

Praktische informatie

Het Europees Verdrag betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) reguleert het internationale transport van gevaarlijke goederen over de weg. ADR staat voor “Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route”. Dit verdrag, dat uitgaat van de UNECE, is inmiddels ondertekend door 53 landen.

Het ADR bevat diverse voorschriften met betrekking tot:

  • criteria voor de classificatie van gevaarlijke goederen,
  • vervoersvoorwaarden,
  • eisen voor verpakkingen en tanks, en
  • procedures voor verzending, inclusief etikettering en documentatie.

Deze masterclass gaat dieper in op het ADR-verhaal, met speciale aandacht voor de relatie met milieu.

Scroll naar top