Hal 5 Dexis Masterclasses

Is het plaatsen van een sensor voor voorspellend onderhoud wel altijd het juiste antwoord: de hype ontkracht

Betrouwbaarheids- en onderhoudsteams streven voortdurend naar optimalisatie van installatieonderhoud. Het implementeren van sensoroplossingen wordt vaak beschouwd als dé sleutel tot succes. Ondanks dat conditiemonitoring inderdaad waardevolle inzichten biedt door potentiële bedreigingen en defecten bloot te leggen, wijkt de realiteit af van deze veronderstelling. Sensoren worden vaak toegejuicht als gamechangers, maar de werkelijkheid is complexer dan …

Is het plaatsen van een sensor voor voorspellend onderhoud wel altijd het juiste antwoord: de hype ontkracht Read More »

Hoe zorgt een proactieve aanpak van hydraulische slangen voor meer controle?

Hydraulische slangen zijn zwaarbelaste arbeidsmiddelen en worden tijdens onderhoudswerkzaamheden vaak over het hoofd gezien, waardoor ze een zwakke schakel vormen in het productieproces. Nochtans dienen ze regelmatig geïnspecteerd en tijdig vervangen te worden om potentiële risico’s voor zowel mensen als machines te voorkomen. Ondanks deze cruciale noodzaak blijven veel bedrijven reactief in hun slangbeheer. Door …

Hoe zorgt een proactieve aanpak van hydraulische slangen voor meer controle? Read More »

Op koers naar klimaatneutraliteit met effectief flensmanagement

Fugitieve emissies, beter bekend als ‘ongewenste’ uitstoot, zijn een grote uitdaging voor klimaatneutraliteit, met zowel economische als ecologische gevolgen. Tijdens onderhoudstops worden vaak honderden flenzen geopend en gesloten, wat het risico op fouten vergroot. Onjuiste afdichtingen of onvoldoende aangedraaide boutverbindingen kunnen leiden tot lekkages bij opstart, met mogelijk langdurige stilstand, opstartverliezen en hogere energiekosten. Ontdek …

Op koers naar klimaatneutraliteit met effectief flensmanagement Read More »

Quick wins voor het optimaliseren van de energie-efficiëntie en verhogen van de veiligheid bij het gebruik van perslucht

Processen die perslucht gebruiken zijn ideale kandidaten om zowel energie te besparen als de veiligheid te verbeteren. Door hierop te focussen en verbeteringen aan te brengen, kan er significante vooruitgang geboekt worden op beide gebieden. Ondanks dat perslucht doorgaans slechts 5 à 10% van het energieverbruik in een productieomgeving vertegenwoordigt, is het een terrein dat …

Quick wins voor het optimaliseren van de energie-efficiëntie en verhogen van de veiligheid bij het gebruik van perslucht Read More »

Efficiënt MRO-voorraadbeheer via een 360°-aanpak: optimaliseren ondanks wereldwijde disrupties

De frequentie en onvoorspelbaarheid van wereldwijde disrupties vormen een aanzienlijke uitdaging voor organisaties die afhankelijk zijn van effectief voorraadbeheer. Van de verlammende impact van de COVID-19-pandemie op distributiecentra tot de plotselinge gebeurtenissen zoals het Suez-kanaalincident en geopolitieke conflicten die toeleveringsketens verder onder druk zetten. Het wordt stilaan duidelijk dat traditionele benaderingen van voorraadbeheer niet langer …

Efficiënt MRO-voorraadbeheer via een 360°-aanpak: optimaliseren ondanks wereldwijde disrupties Read More »

Efficiënt en duurzaam onderhoud in een contaminatie gevoelige omgeving.

Het beheersen van onderhouds- en reinigingsprocessen op locaties waar contaminatie een risico vormt, is van cruciaal belang voor de veiligheid en productiviteit. Om contaminatie – en alle schade als gevolg – tegen te gaan, is het zaak om onderhoud en reiniging zo snel, efficiënt en grondig mogelijk uit te voeren, met oog voor de impact …

Efficiënt en duurzaam onderhoud in een contaminatie gevoelige omgeving. Read More »

Scroll to Top