FISHER WHISPERTUBE MODAL ATTENUATOR

FISHER WHISPERTUBE MODAL ATTENUATOR

“Blogs zijn een realisatie van Walter Bouwen & Suzanne Caes”

Geluidsoverlast is een belangrijke bezorgdheid voor uitbaters van een productiebedrijf. Niet alleen is het schadelijk voor het menselijk lichaam, het heeft ook een nadelig effect op de levensduur van apparaten. Onoordeelkundige dimensionering van regelventielen kan leiden tot een verhoogd risico op cavitatie met hoge geluidsniveaus en trillingen tot gevolg. Dat resulteert in versnelde slijtage van de interne delen van regelventielen en stroomafwaartse leidingen en apparaten, en de blootstelling van operatoren aan ontoelaatbare geluidsdruk.

Het probleem stelt zich vooral bij applicaties met hoge debieten of drukvallen. De snelheid van het medium verhoogt wanneer het door het regelventiel stroomt om daarna weer te vertragen bij de uitgang van het ventiel. Deze turbulente stroom veroorzaakt drukschommelingen en geluidsgolven. Het geluidsniveau kan gereduceerd worden door de druk in meerdere kleine stappen af te bouwen, of door het debiet over verschillende kleinere stromingspaden te verdelen (source control). Dat gebeurt klassiek door een regelventiel met multistage trim te gebruiken of een stroomverdeler. Niet zelden is ook een combinatie van beiden noodzakelijk om het geluid tot een aanvaardbaar niveau te herleiden. Een multistage trim verhoogt de complexiteit van het regelventiel en dus ook de kostprijs. Stroomverdelers of diffusors zijn relatief eenvoudig maar verhogen net als multistage trims het risico op verstoppingen. Beide alternatieven introduceren bovendien een extra drukval in het systeem en vormen een obstructie in het geval de pijpleidingen door middel van molsystemen (pigging systems) moeten gereinigd worden. Als ‘source control’ geen soelaas brengt, zoekt men zijn toevlucht tot ‘path control’. Hierbij verhindert men dat het geluid uitstraalt naar de omgeving door de geluidsbron te omkapselen met akoestisch materiaal. Probleem is dat deze omkastingen na verloop van tijd hun effectiviteit verliezen door beschadiging of wanneer ze na herstellingswerkzaamheden niet zorgvuldig genoeg worden teruggeplaatst. Bovendien pakken ze het probleem niet aan bij de bron en nemen ze de slijtage en trillingen niet weg.

Emerson brengt nu de WhisperTube Modal Attenuator op de markt. De demper bestaat uit een interne buis met perforaties die omgeven is door concentrische ringen en levert een geluidsreductie van 10-15 dB op voor een breed frequentiebereik. Het idee is niet nieuw, maar lange tijd was het niet mogelijk om dergelijke constructie op een economische manier te fabriceren. De opkomst van de 3D printing technologie bracht daar verandering in. De demper heeft een volle doorlaat, veroorzaakt dus geen bijkomend drukverlies en kan zonder verdere voorzieningen ingezet worden in pijpleidingen die door molsystemen regelmatig moeten gereinigd worden. Hij is makkelijk uit te bouwen voor reinigingsprocedures en is voorzien van drain-aansluitingen.

Share This Post

Scroll naar top